Column Erfbelasting

Beste lezer,

Onlangs had ik een bespreking met een mevrouw, laten we haar mevrouw Pieterse noemen. Zij vertelde dat haar man vorig jaar was overleden. Zij en haar man hadden samen twee kinderen. Na het overlijden van haar man was er veel op haar afgekomen. Gelukkig had ze iemand die voor hen altijd de aangifte inkomstenbelasting verzorgde en nu ook de aangifte erfbelasting had gedaan. Vervolgens bleek dat mevrouw Pieterse een paar duizend euro erfbelasting moest betalen. Dat begreep ze niet.

Ik legde haar uit dat bij overlijden van de eerste van twee partners al een erfenis ontstaat. Dat wordt gezien als verkrijging voor de erfbelasting (vroeger successierecht genoemd). Zij, als langstlevende, heeft een heel hoge vrijstelling, maar het deel van de kinderen is al gauw belast, ook al moeten zij op hun deel wachten. De erfbelasting die de kinderen verschuldigd zijn, moet door de langstlevende worden voorgeschoten.

Nu was het toevallig zo dat de testamenten van mevrouw Pieterse en haar man een paar jaar geleden door mijzelf waren gemaakt. Het testament bood de mogelijkheid om bij overlijden van de eerste van het stel de nalatenschap zo af te wikkelen dat er helemaal geen erfbelasting betaald hoefde te worden. Jammer genoeg wist mevrouw Pieterse niet dat ik de aangifte erfbelasting ook voor haar kon doen.

Ze was naar haar boekhouder gegaan, die heel veel van inkomstenbelasting weet, maar geen erfbelastingdeskundige is. Bij de aangifte was dus geen rekening gehouden met de mogelijkheid de betaling van erfbelasting uit te stellen tot het moment dat ook mevrouw zelf zou komen te overlijden. Wanneer ze bij mij was gekomen, had ze die paar duizend euro belasting kunnen besparen en had ze dit geld voor andere dingen kunnen gebruiken!

Een goed testament is een must, maar het nut kan zo ongedaan gemaakt worden door een verkeerde belastingaangifte. De notaris is hiervoor bij uitstek de aangewezen deskundige! Voorkom erfbelasting bij het overlijden van de eerste van twee partners, maak een goed testament en vraag na overlijden van een partner advies aan de deskundige op het gebied van erfrecht en erfbelasting: de notaris.

Met vriendelijke groet,

mr. Heleen Vink-van der Klift


Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op en stel je vragen in een vrijblijvend adviesgesprek!