Beste lezer,

Steeds meer hoor ik in mijn omgeving dat iemand door een ziekte geestelijk slechter wordt. Een van
mijn cliënten noemde het laatst ‘van z’n kop af gaat’ (is dat Veens?). Het is goed te weten dat áls iemand niet meer in staat is zijn of haar wil te bepalen en/of te uiten, geen officiële zaken meer geregeld kunnen worden. Moet dan bijvoorbeeld een huis verkocht worden, dan moet de betreffende persoon via de rechter onder bewind worden gesteld. Het is dus niet mogelijk, zoals velen denken, dat een echtgenoot namens jou mag tekenen.

Dit is vaak een belastende procedure en een belastend gevolg: elk jaar moet een nauwkeurige opgave worden gedaan bij de rechter wat de inkomsten en uitgaven dat jaar zijn geweest. En voor bijzondere zaken moet vooraf toestemming aan de rechter worden gevraagd.

Er is een veel prettiger en eenvoudig te regelen alternatief: een ‘levenstestament’. Dit is een uitgebreide volmacht die u bij de notaris opstelt, waarin u zelf aangeeft wie en onder welke voorwaarden namens u mag handelen als u dat zelf niet meer kunt. Ook wensen over medische situaties kunnen opgenomen worden in het levenstestament.

Op de website: www.notaris.nl/levenstestament kunt u veel informatie vinden over het levenstestament. Ook is daar een checklist te vinden als handvat om alvast na te denken over de keuzes die u wilt maken en die u kunt gebruiken als voorbereiding op een gesprek met de notaris. Ten slotte is het goed te weten dat, wanneer het lastig is voor u (of uw vader of moeder) om naar de notaris te gaan voor een gesprek over het opstellen van een levenstestament, een van mijn collega’s of ik ook naar u toe kan komen.
Met vriendelijke groet,

mr. Saskia Lucassen
Notariskantoor Novia
Kanaalweg 14a, Veenendaal
Telefoon: 0318 – 519166
E-mail: info@notariskantoornovia.nl
website: www.notariskantoornovia.nl

Deel dit bericht