Column levenstestament

Beste lezer,

Stel: u bent getrouwd en u heeft samen een woning. Als deze woning moet worden verkocht zijn van beide echtgenoten handtekeningen nodig. Als één van beiden de strekking van zo’n handtekening niet meer kan overzien, ontstaat er een probleem. De één mag dan niet namens de ander tekenen. Als er geen levenstestament is gemaakt is de enige oplossing het onder bewind (of curatele) stellen van (het vermogen van) de betreffende persoon. De echtgenoot wordt normaal gesproken tot bewindvoerder (of curator) benoemd. Deze moet over het beheer van de gezamenlijke gelden jaarlijks verantwoording aan de rechtbank afleggen. Dit soort ingewikkelde en tijdrovende procedures zijn te voorkomen door tijdig een levenstestament te maken.

Het levenstestament is eigenlijk een zeer uitgebreide volmacht aan iemand die u volledig vertrouwt. De volmacht kan gebruikt worden wanneer u in een situatie komt waarin u zelf niet meer kunt overzien wat goed voor u is. In die volmacht kunt u daarbij eventueel ook wensen vastleggen op medisch gebied voor het geval u niet meer in staat bent dat zelf aan te geven aan een arts.

Omdat de volmacht in een notariële akte is opgenomen staat vast (behoudens tegenbewijs) dat degene die getekend heeft op dat moment goed wist wat hij/zij wilde en niet door iemand anders beïnvloed werd. De notaris stelt dit vast en heeft daarvoor strenge richtlijnen.

Een levenstestament is voor iedereen van belang. Daarbij maakt het niet uit of u alleenstaand bent, gehuwd in algehele gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden, of een testament heeft. U zorgt er met een levenstestament voor dat ú bepaalt wie namens u mag tekenen als u het zelf niet meer kunt en onder welke voorwaarden. U houdt de regie. Meer informatie vindt u op www.notaris.nl/levenstestament.

U bent natuurlijk ook van harte welkom ons op kantoor. U kunt dan een afspraak maken voor een informatief gesprek met een van onze (kandidaat)-notarissen.

Met vriendelijke groet,

mr. Saskia Lucassen

notaris

Deel dit bericht