(Echt)scheiding

Wanneer de verhoudingen binnen een huwelijk zodanig verstoord zijn dat bij elkaar blijven niet langer mogelijk is, is het mogelijk om het huwelijk te ontbinden (de wet noemt dit ‘duurzame ontwrichting’ van het huwelijk). Dit kan op verzoek van een van beide partijen of van partijen gezamenlijk.

Ouderschapsplan

Als er gemeenschappelijke minderjarige kinderen zijn, dient er een ouderschapsplan opgesteld te worden. Dit ouderschapsplan moet door de rechter worden goedgekeurd. Zonder ouderschapsplan zal de rechter geen echtscheiding uitspreken.

Mediation

De notaris kan u begeleiden bij het maken van afspraken. Dit kan via ons kantoor ook middels mediation. De door u gemaakte afspraken worden vastgelegd in een convenant. Dat kan zelfs in de vorm van een notariële akte worden vastgelegd. Vervolgens wordt een advocaat ingeschakeld om het convenant formeel bij de rechter neer te leggen. De rechter spreekt vervolgens de echtscheiding uit. Deze beschikking wordt ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand; dat is het moment van echtscheiding.

Indien er sprake is van een geregistreerd partnerschap en er geen minderjarige kinderen zijn, behoeft de gang naar de rechter niet gemaakt te worden, maar kan de notaris zijn verklaring dat er een convenant is, direct inschrijven bij de Burgerlijke Stand.

Hebt u samengewoond en bent u niet gehuwd en geen geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan is voor minderjarige kinderen een ouderschapsplan vereist, die naar de rechtbank wordt gezonden; echter, de rechter behoeft geen echtscheiding uit te spreken.

In alle gevallen geldt dat gemeenschappelijke goederen verdeeld moeten worden. Dat houdt in dat een gemeenschappelijke woning moet worden toegedeeld aan een van de partijen. Dat kan alleen bij notariële akte gebeuren.

Mediation is een mooie methode om tot afspraken te komen. De notaris is bij uitstek geschikt als mediator,  vanwege zijn onafhankelijke en onpartijdige functie. Een mediator heeft, in tegenstelling tot een advocaat, een onpartijdige rol. Het maken van afspraken door middel van mediaton is met name een geschikte manier wanneer er kinderen bij betrokken zijn waardoor contact met uw ex-partner noodzakelijk blijft of wanneer u de relatie met uw ex-partner goed wenst af te sluiten.