ANBI-Instelling

ANBI

Indien een stichting en/of vereniging middels haar doelstelling een zaak van algemeen belang ondersteunt (goed doel), kunt u een ANBI-status aanvragen. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die de Belastingdienst als ANBI aanwijst, hebben deze belastingvoordelen. Als u een instelling(en) als ANBI wilt laten aanwijzen, moet u dat bij de Belastingdienst aanvragen.

Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis;
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk;
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen;
 • De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen;
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven;
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden;
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan dat gepubliceerd moet zijn op een website;
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen;
 • Vermogen dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel;
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen;
 • De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

Meer informatie over het aanvragen van een ANBI-status vindt u op de site van de Belastingdienst.

SBBI

Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd. Is de instelling een sociaal belang behartigende instelling (SBBI)? Dan kan de instelling gebruikmaken van een belastingvoordeel. De instelling behoeft dan geen schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen of erfenissen die zij ontvangt. Via de site van de Belastingdienst vindt u meer informatie hierover.

Culturele ANBI

Daarnaast kunnen ANBI’s aangewezen worden als culturele ANBI. Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status ‘culturele ANBI’ krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Via de site van de Belastingdienst vindt u meer informatie hierover.

Stuur ons een mail!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.