Legaliseren handtekening

Met het afgeven van een volmacht geef je iemand anders de bevoegdheid om namens jou te handelen. Het is uiteraard belangrijk dat met zekerheid vaststaat dat jezelf de volmacht hebt ondertekend en niet iemand anders.


Het legaliseren van jouw handtekening

Door jouw handtekening op de volmacht te legaliseren, weten wij zeker dat jij degene bent die het stuk heeft ondertekend. Op die manier kan er achteraf geen onenigheid bestaan over de echtheid van je handtekening. Maar hoe legaliseer je jouw handtekening?
 

Hoe werkt het legaliseren van een handtekening?

Om je handtekening te legaliseren, maak je een afspraak bij de notaris. Je moet tijdens je afspraak een aantal zaken meenemen:

  • De volmacht of verklaring die getekend moet worden
  • Een geldig legitimatiebewijs (een paspoort, identiteitskaart, een Nederlands rijbewijs of een vreemdelingendocument)

TIjdens de afspraak zet je in het bijzijn van de notaris (of één van de medewerkers) jouw handtekening en toont daarbij je legitimatiebewijs. Daarna legaliseert de notaris jouw handtekening door te verklaren dat je jouw handtekening in haar bijzijn danwel in het bijzijn van een van de medewerkers heeft gezet.