Legaliseren van uw handtekening

Waarom legaliseren?

Met het afgeven van een volmacht geeft u iemand anders de bevoegdheid om namens u te handelen. Het is uiteraard belangrijk dat met zekerheid vaststaat dat uzélf de volmacht heeft ondertekend en niet iemand anders.

Dat kan als uw handtekening op de volmacht wordt gelegaliseerd. Dit betekent dat een notaris vaststelt dat u inderdaad zelf de volmacht ondertekent en dat het uw handtekening is die op de volmacht staat. Op deze wijze kan er achteraf geen onenigheid bestaan over de echtheid van uw handtekening.

Hoe legaliseren?

U maakt een afspraak bij het betreffende notariskantoor en zorgt dat u in het bezit bent van de volmacht en een geldig ligitimatiebewijs. Vervolgens zet u in het bijzijn van de notaris (of een van zijn medewerkers) uw handtekening en toont daarbij uw legitimatiebewijs. Daarna legaliseert de notaris uw handtekening door te verklaren dat u uw handtekening in zijn bijzijn danwel in het bijzijn van een van zijn medewerkers,  heeft gezet.