Levenstestament

In een levenstestament bepaalt u wie uw zaken mag regelen op het moment dat u dat zelf niet meer kunt. In een situatie waarin u onverhoopt (bijvoorbeeld door een hersenaandoening, door een lichamelijke beperking of door dementie) zelf uw zaken niet meer kunt regelen.

U kunt aanwijzen wie uw zaken in dat geval mag regelen en wat uw wensen zijn. Te denken valt aan wensen omtrent medische behandelingen, het doen van schenkingen, het verkopen van uw woning, het regelen van bankzaken en dergelijken. Op deze manier houdt u de regie in eigen handen.

Met een levenstestament voorkomt u dat uw familieleden in zo’n situatie via de rechter toestemming moeten krijgen om uw zaken te regelen.

Een levenstestament bepaalt wie uw zaken mag regelen ‘tijdens uw leven’. Wanneer u uw wensen wilt vastleggen omtrent uw vermogen na uw overlijden, dan kunt u dit doen in een testament.