Levering

Als de koopovereenkomst is getekend, de bedenktijd voorbij is en de ontbindende voorwaarden niet nodig zijn bleken is het registergoed nog niet uw eigendom. De woning moet namelijk nog officieel worden overgedragen. Daarvoor moet u naar de notaris.

De leveringsakte wordt opgemaakt op basis van de afspraken die zijn vastgelegd in de koopovereenkomst. Wij nemen daarin alle bindende voorwaarden op die met de koop van het registergoed te maken hebben. Na het ondertekenen van de leveringsakte (wordt in het notariaat ‘passeren’ genoemd) wordt de leveringsakte ingeschreven in het Kadaster en wordt koper officieel eigenaar.

Eigenaar wordt u echter niet zomaar. Allereerst gaan wij na of de verkoper ook daadwerkelijk als eigenaar in het Kadaster staat geregistreerd en of u bevoegd bent om te kopen. Verder onderzoeken wij of alle gegevens over het registergoed goed staan beschreven. Tevens onderzoeken wij of koper en verkoper voldoen aan de verplichtingen die zij in de koopovereenkomst hebben afgesloten.

Inschrijving in Kadaster

Uiteindelijk zorgt de notaris ervoor dat een afschrift van de leveringsakte wordt ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Iedereen kan dan zien dat u de nieuwe eigenaar bent van het registergoed.