Nalatenschap

In de verdrietige periode omtrent een overlijden moeten er ook juridische zaken geregeld worden. Hoe dit proces er precies uitziet, is afhankelijk van of de overledene een testament heeft gemaakt. 

Geen testament

Wanneer u geen testament gemaakt hebt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. In het geval dat u getrouwd bent en kinderen hebt, dan zijn uw partner en kinderen uw erfgenamen. Dit wordt de ‘wettelijke verdeling’ genoemd. Om uw partner zo verzorgd mogelijk achter te laten bepaalt de wet dat het erfdeel van uw kinderen een vordering is op uw partner en pas opeisbaar is wanneer uw partner overlijdt, failliet gaat of in de schuldsanering terecht komt. Wanneer u ongetrouwd en zonder achterlating van kinderen komt te overlijden bepaalt de wet dat uw ouders en uw (eventuele) broers en zussen uw erfgenamen zijn.

Wel een testament

Is er wel een testament gemaakt, dan gelden uiteraard de bepalingen in dat testament.

Fasen van de afwikkeling

De afwikkeling van een nalatenschap kent verschillende fasen. Allereerst wordt een verklaring van erfrecht opgesteld. Dit is het document waarin komt vast te staan wie overleden is, wie zijn erfgenamen zijn en wie de nalatenschap gaat afwikkelen.

Erfbelasting

Vervolgens wordt een aangifte erfbelasting opgemaakt en ingediend en daarna wordt de nalatenschap verdeeld onder de erfgenamen.

De tarieven voor de erfbelasting in het jaar 2020 zijn:

Belaste verkrijging I. Partners  I. Kinderen IA. Kleinkinderen II. Overig
tussen € 0,- en € 126.723,- 10% 10% 18% 30%
vanaf € 126.723,- 20% 20% 36% 40%


 

 

 

Vrijstellingen voor de erfbelasting  
Voor een partner € 661.328,-
Voor een kind met een ziekte of beperking € 62.830,-
Voor een kind € 20.946,-
Voor een kleinkind € 20.946,-
Voor een ouder € 49.603,-
Voor een overige verkrijger € 2.208,-
Voor een ANBI of SBBI volledige vrijstelling

 

 

 

 

 

 

Aanvaarden

Wanneer u erfgenaam bent in een nalatenschap dan kunt u de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Dit hoeft niet schriftelijk: wanneer u zich gedraagt als erfgenaam (bijvoorbeeld door het verkopen van spullen) dan hebt u de nalatenschap zuiver aanvaard. Beneficiair aanvaarden doet u wanneer u niet zeker weet of het saldo van de nalatenschap positief is. Door beneficiair aanvaarden wordt u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de overledene.