Samenwonen

Wanneer u plannen hebt om te gaan samenwonen, of u woont al samen, kan het verstandig zijn om een samenlevingscontract op te maken. Op deze manier wordt een aantal afspraken tussen u en uw partner schriftelijk vastgelegd. Door middel van goede afspraken voorkomt u zoveel mogelijk conflicten. Dit is geen wantrouwen tegen de liefde, maar zorgt juist voor rust in uw relatie: over de zakelijke kant hoeft u zich geen zorgen meer te maken!

Samenlevingscontract

In een samenlevingscontract kunnen verschillende afspraken worden vastgelegd. Te denken valt aan het verdelen van de kosten van de huishouding: wie betaalt wat? Maar denk ook aan de kosten van de huur of de hypotheek: wie betaalt welk deel. Door dit vast te leggen kunt u ook elkaars woonrecht regelen. Het kan zo zijn dat u bepaalde inboedelgoederen privé wenst te houden. Dit kan eveneens vastgelegd worden in het samenlevingscontract.

Verder biedt een samenlevingscontract ook toegang tot bepaalde fiscale vrijstellingen en geeft het recht op nabestaandenpensioen (partnerpensioen). Werkgevers vragen regelmatig naar een notarieel samenlevingscontract om te profiteren van de secundaire arbeidsvoorwaarden voor gehuwden of samenwoners.

Daarnaast worden in het samenlevingscontract regelingen getroffen die zien op het einde van de relatie, bijvoorbeeld door het onverhoopt overlijden van een van beiden. Samenwoners zijn niet elkaars wettelijke erfgenamen, zoals dat bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap wel het geval is. Ook hierover kunt u bij de notaris uw wensen vastleggen, in een testament.