Schenken

Een schenking is een overeenkomst waarbij u aan iemand anders geld of goederen geeft, zonder dat die ander daar iets voor hoeft te doen. Dit kan zijn uit liefdadigheid, met het oog op de studie van uw kind of het helpen financieren van een woning voor uw kind maar ook het besparen van latere belasting kan een reden zijn om te schenken.

Waarom schenken?

De reden van de schenking kan bepalend zijn voor de hoogte van de vrijstelling. U kunt uw kinderen eenmalig belastingvrij een groot bedrag schenken. Doet u dit met het oog op een studie of het kopen van een huis, dan is de vrijstelling groter dan wanneer het geschonkene vrijekijk besteed kan worden. 

U kunt schenken in de vorm van geld, goederen, maar ook het verkopen van uw woning aan uw kinderen voor een prijs die onder de marktwaarde ligt ziet de fiscus als schenken. Ook in een renteloze lening ziet de fiscus een schenking. Het geschonken bedrag is in dat geval de marktrente.

Er zijn verschillende vormen van schenkingen. Zo kunt u een ‘schenking op papier’ doen. U kunt dan bepalen dat u geld verschuldigd bent aan de begiftigde, maar dat dit bedrag pas opeisbaar is bij uw overlijden. Op deze manier wordt uw vermogen kleiner en daarmee ook de omvang van uw nalatenschap. Dit zorgt ervoor dat er minder erfbelasting verschuldigd is.

Schenkbelasting

Een schenking aan een goed doel is meestal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en bovendien belastingvrij. Dit is het geval wanneer de betreffende instelling een ANBI-status heeft.

Een schenking aan kinderen is tot een bepaald bedrag belastingvrij. U kunt in de schenkingsakte bepalen wie de mogelijke belasting moet betalen. Indien u de belasting zelf betaalt (u doet de schenking ‘vrij van recht’), wordt dit eveneens gezien als een bevoordeling (een schenking) waarover schenkingsrecht verschuldigd is.

Tarieven 2019

De tarieven voor de schenkbelasting in het jaar 2019 zijn:

Belaste verkrijging I. Partners I. Kinderen IA. Kleinkinderen II. Overig
tussen € 0,- en € 126.723,- 10% 10% 18% 30%
vanaf € 126.723,- 20% 20% 36% 40%


 

 

 

Vrijstellingen voor de schenkbelasting  
Voor een kind € 5.515,-
Voor een kind (tussen 18-40 jaar); bestedingsvrij € 26.457,-
Voor een kind (tussen 18-40 jaar); studie € 54.114,-
Voor een kind (tussen 18-40 jaar); eigen woning € 103.643,-
Voor een overige verkrijger € 2.208,-
Voor een overige verkrijger (tussen 18-40 jaar); eigen woning € 103.643,-
Overgangsrecht eigen woning (vóór 2010) €28.657,-

 

 

 

 

 

 

Vraag offerte aan