Testament

Een testament (ook wel ‘uiterste wilsbeschikking’) is een notariële akte waarin u vastlegt wat er met uw vermogen moet gebeuren op het moment dat u komt te overlijden. Wanneer u geen testament maakt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Wanneer u hiervan wenst af te wijken dan kunt u dit vastleggen in uw testament.

Wanneer een testament?

Woont u bijvoorbeeld ongetrouwd samen, dan kunt u in uw testament uw partner aanwijzen tot erfgenaam. Bent u getrouwd maar hebt u geen kinderen, dan gaat uw nalatenschap op grond van de wet geheel naar uw partner. Komt uw partner vervolgens te overlijden dan gaat al het vermogen naar zijn familie. In een testament kunt u bepalen dat in een dergelijke situatie ook uw familie een deel krijgt. Bovendien kan het om fiscale redenen gunstig zijn om een testament te maken.

Legaat

Daarnaast kunt u in uw testament een legaat opnemen, bijvoorbeeld als u wenst dat een bepaald goed doel een geldbedrag uit uw nalatenschap krijgt. Ook kunt u in uw testament een executeur aanwijzen. Het is overigens ook mogelijk om een goed doel tot erfgenaam te benoemen, of om in uw testament een goed doel op te richten.

Kortom, er is veel mogelijk in een testament.

Wanneer uw testament is ondertekend wordt de akte geregistreerd bij het Centraal Testamenten Register.  De akte zelf wordt bewaard in de kluis. De inhoud van de akte wordt dus niet geregistreerd, alleen het feit dat u een testament hebt gemaakt en op welke datum. Dit register is overigens niet openbaar en bovendien mag het slechts geraadpleegd worden op het moment dat het overlijden is vast komen te staan.

Wilt u uw testament later wijzigen, dan is dat (slechts) mogelijk door het maken van een nieuw testament.