Trouwen en geregistreerd partnerschap

Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet beperkte gemeenschap van goederen. Bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaat dan niet meer automatisch een algehele gemeenschap van goederen. Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd of een partnerschap aangaan, dan verandert er voor u niets.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap na 1 januari 2018

Trouwt u of gaat u een geregistreerd partnerschap aan ná 1 januari 2018, en regelt u van te voren niets, dan bepaalt de wet dat er een beperkte gemeenschap van goederen ontstaat. Dit betekent dat al het vermogen (uw bezittingen en schulden) dat u had vóór het aangaan van het huwelijk/partnerschap, van u zelf blijft. Dit geldt ook voor erfenissen en schenkingen die u voor of tijdens het huwelijk/partnerschap ontvangt. Vermogen dat u tijdens het huwelijk opbouwt/krijgt, wordt van u samen. Om onduidelijkheid over wat van wie is, te voorkomen, is het belangrijk om een goede administratie bij te houden.

Afwijkende afspraken

Wanneer u geen beperkte gemeenschap van goederen wenst, maar bijvoorbeeld een algehele gemeenschap van goederen, dan moet u huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden maken. In de voorwaarden kunt u in principe alles regelen, tenzij het in strijd is met de wet. De zogenaamde ‘gezinsbeschermende bepalingen’ blijven gelden. Zo kunt u niet uw woning verkopen, of bezwaren met een hypotheek zonder toestemming van uw partner. Ook kunt u zich niet onttrekken aan de onderhoudsplicht jegens uw partner.

Waarom huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden?

Om verschillende redenen kan het verstandig zijn om voorwaarden op te stellen voor het aangaan van het huwelijk/partnerschap. Denk aan de bescherming tegen schuldeisers van de partner (bijvoorbeeld als de partner een eigen onderneming heeft), vaststelling van inkomen en vermogen bij aanvang van het huwelijk, de verzorging van de overblijvende partner bij overlijden, het maken van afspraken ter compensatie van de bereidheid tot verzorging van kinderen, het maken van afspraken over de verdeling van het opgebouwde pensioen, bescherming van uw vermogen of belangrijke spullen tegen aanspraken van uw partner in geval van eventuele echtscheiding. Uiteraard gaat u een huwelijk niet aan in de veronderstelling ooit te gaan scheiden. Juist omdat u het nu goed met elkaar kunt vinden, is het belangrijk om de gevolgen van een onverhoopte echtscheiding nu te regelen.

Huwelijkse voorwaarden kunnen de hoogte van de nalatenschap beïnvloeden. Dat is onder andere van groot belang indien (beide) partners kinderen uit een vorige relatie hebben.

Meer informatie over de gevolgen van het aangaan van een huwelijk/partnerschap, vindt u ook op deze website.