Onroerend goed

Wellicht één van de belangrijkste beslissingen die u in uw leven neemt, is het kopen van een huis. Bij het kopen van een huis ontstaan veel verplichtingen en risico's. Veel risico's kunnen worden voorkomen met een juridisch juiste koopovereenkomst. De koopovereenkomst is de basis voor de uiteindelijke levering van uw huis. De levering vindt plaats bij de notaris.

Over het algemeen heeft u een geldlening van de bank nodig om uw huis te kunnen aankopen. De bank is u bereid een geldlening te verstrekken onder de voorwaarde dat zij een zekerheidsrecht (een hypotheekrecht) mogen vestigen op uw huis. Daarmee heeft de bank de mogelijkheid om uw huis -ingeval u bijvoorbeeld niet meer aan uw betaalverplichtingen voldoet- te verkopen.   

Meer informatie over de diverse onderwerpen vindt u hiernaast.