Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht regelt de familiaire verhoudingen van natuurlijke personen tot elkaar en de gevolgen die deze verhoudingen volgens de wet hebben. Het heeft bijvoorbeeld betrekking op afstamming, geboorte, het sluiten en ontbinden van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en erfrecht. Een belangrijk onderdeel van het familierecht is het vastleggen van afspraken die partners met elkaar maken als zij een gemeenschappelijke huishouding gaan voeren (huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden en samenlevingscontracten). Een bijzonder onderdeel van het familierecht is het erfrecht. Dat regelt hoe het vermogen van een natuurlijke persoon na diens overlijden overgaat op andere personen.

Meer informatie over de diverse onderwerpen vindt u hiernaast.