(Ver)koopovereenkomst

De koopovereenkomst is een schriftelijk vastgelegde afspraak tussen koper en verkoper. Is er overeenstemming over de prijs, dan wordt een koopovereenkomst opgesteld. In de meeste gevallen wordt de koopovereenkomst door de makelaar die bij de koop betrokken is opgesteld. Dit is echter niet verplicht.

Wilt u zelf de koopovereenkomst opstellen maar heeft u geen idee waar u op moet letten? Notariskantoor Vinke kan u helpen bij het opstellen van de koopovereenkomst. De notaris is onafhankelijk en onpartijdig. Hij zorgt ervoor dat koper en verkoper genoeg juridische informatie hebben. Hierdoor weet u precies waar u afspraken over maakt, vóór u de koopovereenkomst daadwerkelijk ondertekent.

Kortom: een probleemloze overdracht begint immers bij een goede koopovereenkomst.

Bedenktijd

Als koper de koopovereenkomst ondertekent, dan begint voor de koper een wettelijke bedenktijd van drie werkdagen te lopen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper (een afschrift van) de koopovereenkomst heeft ontvangen en eindigt op de derde werkdag om 24.00 uur. Indien u, als koper, tijdens de bedenktijd van de koop af wil, dan moet u ervoor zorgen dat u dit de verkoper vóór het einde van de bedenktijd schriftelijk hebt laten weten.

Koopovereenkomst inschrijven bij het Kadaster

U kunt ervoor kiezen om de koopovereenkomst bij het kadaster te laten inschrijven. De verkoper kan het registergoed dan niet meer aan iemand anders verkopen. Ook wordt u beschermd tegen eventuele beslaglegging op het registergoed. Het inschrijven van de koopovereenkomst geeft koper extra zekerheid.