Bedrijfspand kopen

Wil je als ondernemer een bedrijfspand kopen? Dan ben je verplicht om een notaris in te schakelen. De aanschaf van een bedrijfspand of kantoorruimte heeft namelijk niet alleen financiële kanten, maar ook juridische en fiscale kanten. Bij Notariskantoor Novia helpen we je niet alleen bij het vastleggen van de koopovereenkomst, maar ook bij de voorbereidende werkzaamheden.
 

NEEM CONTACT MET ONS OP


Koopovereenkomst

De koopovereenkomst van een bedrijfspand is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper. Hierin wordt vastgelegd dat het betreffende pand of de ruimte onder bepaalde voorwaarden, tegen betaling van een bepaalde prijs en op een afgesproken datum eigendom wordt van de koper.

Door als koper (of verkoper) tijdig de hulp in te schakelen van de notaris, voorkom je dat niet alle juridische zaken zijn geregeld. Denk bijvoorbeeld aan de overdrachts en/of omzetbelasting. De regelingen voor deze belastingen zijn erg complex. Omdat het vaak om aanzienlijke bedragen gaat, is het belangrijk om tijdig inzicht te hebben in alle fiscale en financiële gevolgen.

Is de koopovereenkomst getekend? Dan heb je als koper de mogelijkheid om de koopakte in te laten schrijven in het Kadaster. Het voordeel hiervan is dat deze inschrijving je beschermt gedurende zes maanden tegen eventueel faillissement van de verkoper of beslaglegging op het gekochte pand.

Eigendomsoverdracht

De officiële overdracht van het bedrijfspand vindt plaats door de ondertekening van de akte van levering. Voor het tekenen van deze leveringsakte ben je verplicht om een notaris in te schakelen. De notaris controleert niet alleen de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper, maar doet ook uitgebreid onderzoek naar de eventuele aan de eigendom verbonden verplichtingen. Daarnaast gaat de notaris na of zowel de verkoper als de koper voldoen aan de verplichtingen zoals opgenomen in de koopovereenkomst. Om de eigendomsoverdracht compleet te maken, schrijft de notaris de leveringsakte in, in de openbare registers van het Kadaster.


NEEM CONTACT MET ONS OP

Stuur ons een mail!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.